Spiritualiteit

Spiritualiteit gaat over geestelijk leven. Over dat wat het leven drijft en motiveert. Het is de uitwerking van iemands geloof in zijn of haar dagelijkse leven.

Mijn spiritualiteit kenmerkt zich door aandacht voor het héle leven. Het gaan niet alleen om de ziel, maar ook om het lichaam. Niet alleen om de hemel, maar juist om de aarde. Geloven met al je zintuigen. Geloven met woorden én daden.

De schrijver C.S. Lewis inspireert mij enorm vanwege de bijzondere combinatie van verstand en verbeelding die hij laat zien in zijn werk. Hij weet op een bijzondere manier het verlangen naar het goede, het schone en het ware te beschrijven en op te roepen. Niet zweverig, maar realistisch, met de voeten stevig op de grond.

(Om mij blijvend bezig te houden met de erfenis van C.S. Lewis en om anderen te inspireren ben ik een paar jaar geleden een C.S. Lewis leesclub gestart. Van harte uitgenodigd daaraan mee te doen. Je kunt de groep vinden op Facebook: C.S. Lewis leesclub.)

Tegelijk is de verhouding tussen aandacht voor het geestelijke en het lichamelijke, het hemelse en het aardse altijd een spanningsvolle verhouding. Het gedicht ‘Boomdieren’ (vandaar ook de naam van mijn website) van K. Schippers geeft dat op een creatieve manier weer:

In de bomen, is de grond verder dan op de grond. Is de hemel dichterbij weten de dieren. Misschien springen zij daarom van boom tot boom, van tak tot tak, dan weer dichter bij de hemel, dan weer dichter bij de grond.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *