Umoja Nederland

In 2017 mocht ik samen met anderen een korte reis maken naar Oeganda in het kader van een ‘learning and blessing’ reis georganiseerd door de organisatie Tearfund. Het was bijzonder veel te leren en te ontvangen, vooral van de mensen daar, maar ook door de reflectie die plaats vond in de groep waarmee ik de reis maakte.

Eén van de doelen van Tearfund is leren van de samenwerking in Oeganda tussen de kerken en de lokale gemeenschap, waar de kerk een onderdeel vanuit maakt. Dit vormt een bijzondere inspiratiebron voor de lokale kerken in Nederland. Meer informatie hierover vind je op Umoja Nederland, ook een inspiratiebron voor mijzelf, onder andere voor het buurtwerk waar ik zelf bij betrokken ben. Daarnaast werk ik op dit moment als freelance trainer voor Umoja Nederland om kerken te ondersteunen om meer kerk-met-beide-benen-in-de-buurt te worden. Ook ben ik via Tearfund te boeken als spreker.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *